sabato 28 giugno 2008

Paesaggio marino


Manfredonia - Paesaggio marino